Vil minske telefonbruken blant unge

Vil minske telefonbruken blant unge

 

En ny ungdomsbedrift på Mailand VGS vil gjøre det lettere for foreldre å kontrollere mobilbruken hos barna.

Nikolai Myhre Bjørndalsen (15, produktutvikler), Line Marie Torre (16, salgsansvarlig), Christian Hammer Pedersen (16, markedsansvarlig) og Hallvard Julio Belle Ramos (15, daglig leder) vil lage en helt ny app. (Foto: Sol Sigurjonsdottir)

– Vi har lyst til å lage denne appen for å forhindre konsentrasjons- og lærevansker blant barn og unge, sier Christian Hammer Pedersen (16).

Sammen med Hallvard Julio Belle Ramos (15), Line Marie Torre (16) og Nikolai Myhre Bjørndalsen (15) har de opprettet ungdomsbedriften Lockdown UB.

Målet er å lage en app som tillater barnas foreldre å kontrollere hvor mye tid barna bruker på telefon og nettbrett.

– Foreldrene er målgruppen for denne appen. Ideen er at det skal være en tidsbegrensning på hvor lenge du kan bruke mobilen, sier Hallvard.

Forebygge skolevansker

Medlemmene i ungdomsbedriften går i 1. klasse på Mailand videregående skole.

De har selv opplevd hvordan søsken og andre barn som er yngre enn dem stadig bruker mer og mer tid på mobil eller nettbrett.

– Vi håper at appen kan minske bruken blant barn og unge, og forebygge konsentrasjonsvansker og motivasjonstap. Sosiale medier og spill trekker konsentrasjonen vekk fra andre ting. Det er et dilemma at de bruker mer tid på for eksempel iPad på ettermiddagen enn lekser, sier Christian.

For mye foran skjerm Ungdommene synes det er et problem at barn sitter for mye inne foran en skjerm.

– Barn leker ikke så mye ute lenger, som man gjorde før, sier Hallvard.

– I dag skyper de fleste barn, selv om de bor like i nærheten av hverandre. Hvorfor kan man ikke dra på besøk til hverandre? Jeg tror mobil- og databruk er det økende problem som man ser i neste generasjon, sier Line.

Idémesterskap

Bedriften fikk 3. plass under Mailands idémesterskap, bare fire uker etter at de begynte på Mailand videregående.

– Det var litt skummelt å stå foran alle 2. og 3.-klassingene her på skolen, vi hadde jo nettopp begynt her. Det var samtidig veldig gøy å komme på 3. plass, og vi fikk gode tilbakemeldinger, sier Hallvard.

De forteller at de arbeider som et godt team, og er fornøyd med rollefordelingen.

De mener et godt samarbeid er nøkkelen til suksess.

– Vi har tro på denne ideen. Det finnes ingen god konkurrent på markedet, og vi mener det er mange muligheter her. Vi gleder oss til å fortsette å jobbe med dette i minst to år til, sier Christian.

Tekst og foto Romerikes Blad 15. november 2013