Gründercamp for Ungt Entrepenørskap i miljøvennlig transport på Mailand VGS

150 flotte ungdommer  med faget Ungt Entreprenørskap deltok 25.11.14 på GründerCamp på oppdrag fra Lørenskog Venstre på Mailand VGS.

På Gründercampen fikk elevene oppgaven:

“Miljøvennlige og kreative
transportløsninger 
for
et Lørenskog i sterk vekst mot år 2025.“

Elevene skulle beskrive samferdselstiltak i det sentrale Lørenskog beregnet på arbeidsreiser og fritidsreiser, med utgangspunkt i sentrum og kollektivknutepunkter. Tiltaket skulle skulle være så virkningsfullt at klimagassutslippene reduseres og tiltaket skulle ha innhold som i dag ikke er kjent.

Det skulle lages en kampanje for å markedsføre det nye tiltaket ovenfor befolkningen. Juryen skulle få fremvist en visuell planskisse under jury presentasjonen.

Elevene jobbet med oppdraget i grupper fra 3-6 elever og alle gruppene har obligatorisk veiledning underveis. På slutten av dagen hadde hver gruppe en muntlig presentasjon for en jury. Jury medlemmene bestod foruten Lørenskog Venstre medlemmer av tidligere vinnere av Ungt Entreprenørselskaps landsfinale, Lørenskog Kommune og representanter fra det private næringsliv.

“Innsiktsfulle og spennende forslag for
en grønnere transport fremtid.“

6 grupper ble plukket ut til superfinalen i skolens auditoriet, hvor resten av elevene satt som publikum.

Vi gratulerer vinnerne som ble Sleeping Beauty og EC-carry.
I tillegg kom det frem mange innsiktsfulle og spennende forslag for en grønnere transport fremtid.

Tekst Lørenskog Venstre