Fant smarte tiltak for bedre miljø

Hvordan kan samferdselen i Lørenskog bli mer miljøvennlig om 10 år? Gründerelevene ved Mailand videregående fikk én dag på å løse problemet.

IMPONERT: Både entreprenørskapskoordinator Per Erik Brunsberg ved Mailand vgs. (t.v.), Monica Ottesen Oseberg (Lørenskog Venstre), Bjørn Ivar Gran (Lørenskog Venstre), Kristin Thorjussen Eger (Kommunalteknikk, Lørenskog kommune) og Frode Hofset (Lørenskog Venstre) var imponert over elevenes innsats.
IMPONERT: Både entreprenørskapskoordinator Per Erik Brunsberg ved Mailand vgs. (t.v.), Monica Ottesen Oseberg (Lørenskog Venstre), Bjørn Ivar Gran (Lørenskog Venstre), Kristin Thorjussen Eger (Kommunalteknikk, Lørenskog kommune) og Frode Hofset (Lørenskog Venstre) var imponert over elevenes innsats. (Foto: Torstein Davidsen)

Sykkelstativer med ulike typer utleiesykler, togbuss på skinner, toetasjes elektriske busser og matebusser fra boligområder til togstasjonen.

De mange ungdomsbedriftene ved Mailand videregående skole slapp både kreativiteten og fantasien løs under gründercampen tirsdag, da de ble presentert for følgende problemstilling: Hvordan gjøre samferdselen i Lørenskog mer miljøvennlig om 10 år?

App og sykkelmotorvei

De aller beste svarene på det hadde ungdomsbedriftene EC-Carry UB og Sleeping Beauty UB, ifølge juryen.

Mens EC-Carry tok til orde for en sykkelmotorvei eller ekspressvei for syklister langs motorveien, lanserte Sleeping Beauty ideen om en app der man kan bestille en lokal minibuss til det stedet der man selv befinner seg.

– Med #JegErHer-appen kan du allerede kvelden i forveien bestille en buss direkte til din gate, fortalte Maria Hagavik da de seks semifinalistene presenterte sine bidrag i skolens aula.

Appen forutsetter nye bussruter på småveier i lokalsamfunnet – mens ekspressveien for syklister skal ha både støyskjerm mot motorveien og overbygg mot regn og snø.

– Målgruppa er trenings- og miljøbevisste folk som gjerne vil sykle til og fra jobb, fortalte Abigail Baller fra EC-Carry UB til medelevene og juryen.

Input til programarbeid

Foruten Bjørn Gran, besto juryen av Monica Ottesen Oseberg og Frode Hofset fra Lørenskog Venstre, i tillegg til avdelingsingeniør Kristin Thorjussen Eger fra kommunalteknikk i Lørenskog kommune.

Bak oppgaven sto Lørenskog Venstre, som er opptatt av at miljøvennlige samferdselsløsninger skal bidra til å oppfylle målet om at Lørenskog skal bli en lavutslippskommune.

– Her var det mange spennende og flotte forslag! sa partiets gruppeleder i kommunestyret, Bjørn Gran, til de rundt 130 elevene som deltok.

– Vi ønsker å bruke dette som nyttige input i programarbeidet, og det er ikke usannsynlig at noen av disse innspillene blir synlige i politikken vår etter hvert, sier han.

Moro tross tidspress

Elevene i vinnergruppene syntes oppgaven var spennende.

– Men vi skulle gjerne hatt litt mer tid, sier Solveig Skarseth i Sleeping Beauty UB, som innrømmer at ideen til appen er inspirert av Ruter.

– Sebastian Vallaker sto bak ideen til i EC-Carry UB.

– Det bare falt meg inn at dette er en miljøvennlig løsning som dekker et behov i Lørenskog, sier han.

Fakta

  • Gründercamp er et program med fokus på kreativitet og nyskapning.
  • Elevene får et reelt oppdrag og jobber gruppevis med en definertproblemstilling som de skal løse innen et avgrenset tidsrom.
  • Løsningene presenteres for en jury som kårer en vinner.

Kilde: Ungt entreprenørskap Akershus

 

MATEBUSS: Anne Julie Eun Hye Larsen (t.v.), Bibek Liu og Line Heimdal i FindIt UB foreslo flere matebusser i Lørenskog.
MATEBUSS: Anne Julie Eun Hye Larsen (t.v.), Bibek Liu og Line Heimdal i FindIt UB foreslo flere matebusser i Lørenskog. (Foto: Torstein Davidsen)
VINNERE: Vinnergruppene EC-Carry UB (bak) og Sleeping Beauty UB (foran). Bak f.v.: Kevin Opperud, Abigail Baller, Sara Skuseth, Sebastian Vallaker og Asbjørn Karlsrud med Bjørn Gran fra Lørenskog Venstre. Foran f.v.: Helene Hamann, Maria Hagavik, Solveig Skarseth, Marie Berger og Helene Hansen med Monica Ottesen Oseberg fra Lørenskog Venstre. Alle foto: Torstein Davidsen

 

Tekst og foto Romerikes Blad