Ungdomsbedrifter imponerte statsråd Navarsete

Torsdag 17. desember åpnet kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete det aller første mesterskapet i ungdomsbedrift ved Mailand videregående skole i Akershus.

– Mange elever synes det er mer en nok av teori i skolen. Jeg er opptatt av at vi skal ha mer praktiske fag inn i undervisningen, særlig på videregående skole. Dette var ett av statsråd Navarsetes budskap til ungdommene under åpningstalen av Mailandmesterskapet.

115 elever ved Mailand vgs. er involvert i 23 ungdomsbedrifter. Ungdomsbedriftene stilte ut sine produkter på mesterskapet. Statsråden fikk mulighet til å snakke med utstillerne og gav ved flere anledninger uttrykk for at hun var mektig imponert over hva ungdommene har prestert så langt. Her var mange spenstige ideer, alt fra produkt som organiserer garderoben, bæreanordning for alpinkjørere, og skreddersydde tjenester for eldre. Navarsete lot seg sjarmere av fire gutter som selv har designet og sydd klær på egen hånd. – Dette bryter ned alle myter, uttalte en entusiastisk statsråd.

– Ungdomsbedrift betyr veldig mye for elever i fht. at de kan nytte sine evner i praktiske fag. De kan lære om næringslivet i kommunen sin. Ungdomsbedrift betyr at elevene lærer å drive en bedrift med de konflikter som det medfører, og med den tøffe hverdagen det kan være, og ikke minst alle de seire elevene vil oppleve, uttalte ministeren underveis i omvisningen.

Retor Trine Øiseth la i sin tale til statsråden vekt på at Mailand har jobbet systematisk med å fokusere på muligheter. Lektor Eivind Svennar fremhevet betydningen ungdomsbedrift har for å konkretisere faglige problemstillinger og for å variere undervisningsmetodene: – Ungdomsbedrift som metode skaper både motivasjon og trivsel hos elevene. Metoden stimulerer elevene til innsats og innsatsen blir premiert. Også for de som ikke er så faglig sterke.

UE.no 22.12.09