2014 – 2015

Entreprenørskapsåret ved Mailand vgs ( skoleåret 2014 – 2015 )

Aktiviteten på entreprenørskapsarbeidet har vært høy i år.

Vi har gjennomført 2 ulike Gründercamper. ENOVA Grúndercamp og Lørenskog Venstre.

ENOVA Gründercamp Energi for fremtiden, kjørte vi for hele VG1 på studiespesialisering. Her deltok 150 elever og flere lærere / ledere ved skolen. Vi fikk 2 grupper med til årets fylkesfinale.

På Gründercamp med Lørenskog Venstre, deltok 120 elever og 5 lærere. Elevene deltok med sine ungdomsbedrifter. Oppdraget gikk ut på hvordan man kan gjøre samferdselen i Lørenskog om 10 år mer miljøvennlig.

Når det gjelder våre ungdomsbedrifter har aktiviteten gått opp og det har vært høyt nivå hos oss også i år. Vi har registrert til sammen 27 ungdomsbedrifter.

Vi har videreført parallellegging, idémesterskap, skolemesterskap, samt flere felles forelesninger i visuell identitet, forretningsplan og salg, i tillegg til mentortreff, søknadsprosess og «speed-dating». Vi har videreutviklet mentorordningen. Under idémesterskapet filmet vi alle bedriftene, slik at mentoren lett kunne forstå bedriften sin forretningsidé. Vi har også knyttet til oss flere av våre tidligere elever. Disse har bidratt positivt i våre ulike arrangementer som mentor og i jury på Mailandmesterskapet.  Det er også tidligere Mailand – elever som bidrar ved UE Akershus sine arrangementer.

Elevene har deltatt på Gründeridol Romerike der de vant første plass med sin idé. EC-Carry ved Mailand videregående skole vant med sitt silikonhåndtak som skal gjøre bæringen av tunge handleposer lettere og mer behagelig for oss alle. Et håndtak som er tilpasset revmatikere og for eksempel kreftrammede. Elevene deltok også på Nedre Romerike mesterskapet der våre bedrifter dominerte med sin deltagelse. Mailand sine ungdomsbedrifter vant 19 av 21 priser.

Vi har fått til kurs der eksterne forelesere har kommet til oss. Respons analyse / Virke : Markedsundersøkelse/ markedsanalyse. Vi hadde også Per Sundnes hos oss som snakket om vinnerkultur og JA – kultur, og om hvordan NrK snudde Melodi Grand Prix til en suksess.

Deltagelsen på UE sine kurs har vært høyere enn tidligere med 50 elever i år.

Eksternt kan vi nevne at vi har deltatt på skolekonferansen i Tromsø på UE sitt arrangement. Vi var 3 lærerer Rune Heiestad, Per Erik Brunsberg og Anne Lise Nygård som snakket om hvordan vi jobber med UB ved Mailand vgs. Vi har også bidratt med foreleser ved en konferanse i regi av UE Østfold. Rektor Trine Øiseth og Rune Heiestad har vært med på et skoleutviklingsprosjekt i Georgia, i regi av Universitetet i Stavanger, sammen med Utenriksdepartementet og fortalt om vår måte å jobbe med entreprenøriell pedagogikk. Vi har hatt innlegg om entreprenørskap og gründercamp på rektormøte i fylkestingsalen av 2 lærere og 6 elever. 14 elever og 2 lærere har bidratt som jurymedlemmer på 2 ulike Gründercamper på Stav ungdomsskole. Vi har også vært med i planleggingen og gjennomføringen av Nedre Romerike mesterskapet på Strømmen storsenter.

Det har vært mye presseomtale av våre bedrifter og vårt entreprenørskapsarbeid. Vi har hatt forsiden av Romerike blad med omtale av Badeglede og et 6 – siders bilag med omtale av entreprenørskap, våre ungdomsbedrifter og UE Akershus. Gründercamp med venstre hadde 2 siders omtale i samme blad, samt Gründeridol som EC Carry vant.

Badeglede var også med som deltagere ved en internasjonal Trade Fair i Wien. De vant i tillegg 1. pris for beste Marketing and sales.

Det har vært mye presseomtale med både førsteside i RB og eget bilag med beskrivelse av vårt entreprenørskapsarbeid. Gründeridol og Gründercamp med Venstre har også vært omtalt.

Lørenskog Rotary har gitt oss en pris (Certificate of appreciation ) for vårt mangeårige arbeid med Ungt entreprenørskap og for våre resultater ved at mange elever har skapt ungdomsbedrifter som har hevdet seg lokalt og nasjonalt på en utmerket måte.

Vi har totalt 2 734 elever og lærere som har vært igjennom ulike arrangementer med entreprenørskap i løpet av skoleåret. 31 av disse har vært i regi av UE.

Entreprenørskapskoordinator

Anne Lise Nygård og Per Erik Brunsberg