RB avisoppslag om Gründer Expo 2016

Romerikes Blad 10 .februar 2016 artikkel om Gründer Expo 2016

Jeg må jo starte for meg selv RB 10.02.16