Miljøvennlige ideer – Gründercamp på Løkenåsen

LØRENSKOG: Solcellepanel, lyntog og buss drevet av passasjerene. Dette var bare noen av ideene til elevene ved Løkenåsen skole under årets gründercamp.

– Vi har lært utrolig mye om miljøet og energikilder, forteller Sondre Skjerven (13), en av finalistene i årets lokale konkurranse på Løkenåsen.

Årlig camp

Hvert år arrangerer Ungt Entrepenørskap gründercamp for ungdomsskoler og videregående skoler over hele Norge. Elevene får en uke til å finne på en idé, knyttet opp mot et spesielt tema.

Årets tema var OL 2022. Elevene skulle komme med ideer til et OL uten utslipp, og hvordan man kan bruke fornybar energi under et eventuelt OL i 2022.

OL-ideer

Elevene på Løkenåsen tok oppgaven på strak arm, og torsdag presenterte 14 grupper sine ideer foran en jury.

Alt fra lyntog mellom Oslo og Lillehammer, til avføringstanker på hotell skulle gjøre OL til et grønt prosjekt. Med seg måtte alle ha en modell av hva de ønsket å gjøre.

– Målet er at de skal lære om forskjellige miljøvennlige alternativer, forteller lærer Lillien Breifjell Wiborg.

Kreativ tenkning

I juryen satt ordfører Åge Tovan, lærere ved Mailand VGS Morten Grønbeck og Per Erik Brunsberg, og de skulle velge ut tre prosjekter som gikk videre til regionfinalen. De var imponert over nivået på prosjektene elevene viste fram, og roste dem for kreativiteten.

– De er veldig avanserte i hvilke typer teknologi de bruker i prosjektene, det har imponert meg, forteller Tovan.

Fredag gikk tre av prosjektene videre til den regionale finalen i Oslo. De tre gruppene hadde valgt tre helt forskjellige prosjekter, men var samlet rundt behovet for miljøtenkning.

– Det er alle gjennomførte prosjekter, mente Grønbeck.

Tro på ideene

– Vi har blitt mer bevist på hva vi kan gjøre selv, og hvordan miljøet blir påvirket rundt oss, sier finalist Helena Petoriz (13).

I finalen i Oslo gikk ingen av de tre prosjektene til topps. Til tross for dette, har ordfører Tovan tro på prosjektene.

– Jeg tror alle disse ideene er noe vi kunne ha brukt under et OL, sier han.

Tekst og foto ROMERIKES BLAD 01.04.2014

Miljøvennlige ideer

Per Erik Brusberg og Morten Grønbeck begge fra Mailand vgs var i juryen.