Se muligheter og gjøre noe

ENTREPRENØRSKAP er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Det handler om å tørre og ville omsette idé til handling.

Evnen til entreprenørskap kan trenes, og Akershus fylkeskommune jobber sammen Ungt Entreprenørskap (UE) i Akershus for at flest mulig elever skal få entreprenørskapsopplæring.

Det er viktig å gi ungdom med tiltakslyst rammer og muligheter til å starte og lykkes med næringsvirksomhet.

Ungdomsbedrift gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering i trygge rammer, og ingen kunnskap sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom erfaring.

NYLIG BLE DERFOR GründerExpo (fylkeskonkurransen) gjennomført i Akershus. I år deltok 177 ungdomsbedrifter fra Akershus’ videregående skoler og 100 elevbedrifter fra ungdomsskolene.

I tillegg deltok 118 jurymedlemmer fra privat næring og offentlig forvaltning. Gjennom slike konkurranser lærer elevene hvordan de skal selge seg selv og sine produkter og ideer inn til næringsliv og fremtidige jobber.

Jeg blir veldig stolt av det arbeidet som gjøres på våre videregående skoler, og vi har flinke lærere og elever.

Fem av ungdomsbedriftene skal representere Akershus i norgesmesterskapet for Ungdomsbedrifter nå i april: Fire Flash UB fra Ski videregående skole, Spray Fleks UB fra Ski vgs., Go’ mix fra Sandvika vgs. og Mailand-bedrif-tene Smør og kjør UB og Vernetuppen UB.

Dette er 15. gang Akershusmesterskap for elev- og ungdomsbedrifter ble arrangert, og det er all grunn til å være imponert over nivået årets ungdomsbedrifter har lagt seg på.

NIVÅET ER MYE HØYERE enn for noen år siden, og Akershus er landets største og beste fylke. Det er bra, for det er disse ungdommen som skal skape verdier og arbeidsplasser i fremtiden.

Tekst BUDSTIKKA 22.03.2014

Se muligheter og gjøre noe