Nedre Romerike mesterskapet

Strømmen Storsenter og Ungt Entreprenørskap Akershus inviterer hvert år Ungdomsbedrifter fra Nedre Romerike til entreprenørskapsmesse. Bedriftene deltar i følgende konkurranser:

KONKURRANSE OVERSIKT & KRITERIER

Alle påmeldte ungdomsbedrifter deltar automatisk i alle konkurranseklassene.

En kan få maksimalt 25 poeng på hver av de tre/fire kriteriene. Det deles ut tre premier i hver av konkurranseklassene.

BESTE LOGO

Juryen vil spesielt vurdere:

Logoen skal fungere både i svart/hvitt og i farger.

Logoen skal ha kobling til bedriftens virksomhet.

Logoen skal egne seg til forstørring og forminsking.

Generelt inntrykk av logo.

Logo leveres når bedriften ankommer messen.

BESTE INNOVATIVE PRODUKT/TJENESTE

Juryen vil spesielt vurdere:

Innovasjonsgrad.

Funksjonalitet og bruksområde.

Lønnsomhetspotensial

BESTE UTSTILLING

Juryen vil spesielt vurdere:

Utstillingen i forhold til bedriftens virksomhet.

Utstillingens estetiske utforming.

Utstillingen som informasjonskilde.

BESTE SOSIALE ENTREPRENØR

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse et sosialt problem gjennom sin ungdomsbedrift.

En jury vil besøke aktuelle stands på messa og på bakgrunn av forretningsidé og informasjon gitt på stand velges det ut beste sosiale entreprenør.

Alle ungdomsbedriftene som har et sosialt fokus deltar.

Juryen vil spesielt vurdere:

Har bedriften et klart definert sosialt problem som de ønsker å løse?

Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning?

Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til sosial endring og økonomisk overskudd?

Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid?