Consil Media UB

Bedriften består av elever fra 2MK Magnus, Lillian, Alexsander, Daniel, Karl Oskar og Sebastian

Bedriften består av elever fra 2MK Magnus, Lillian, Alexsander, Daniel, Karl Oskar og Sebastian