Lærlingsbanken UB

Bedriften består av elever fra Studiespesialisering: Robin, Sanjay, Eirik, Eldor, Vivvi, Rebin og Theo

Bedriften består av elever fra Studiespesialisering: Robin, Sanjay, Eirik, Eldor, Vivvi, Rebin og Theo

Forretningsidé