Fyrtårn

Frogn, Mailand og Nesbru vgs blir våre nye rollemodeller

I mai 2012 ble Mailand videregående skole en fyrtårnskole for entreprenørskap i Akershus fylke, som en oppfølging av fylkestingets vedtak om å opprette tre fyrtårnskoler for entreprenørskap i Akershus. Skolene skal fungere som rollemodeller for de andre videregående skolene i fylket for å øke kvaliteten på entreprenørskap i hele Akershus. Skolene ble valgt ut på bakgrunn av sine resultater og spesielle satsing.

Mailand videregående skole ble plukket ut gjennom sin satsing på tverrfaglighet og samarbeid på tvers av utdanningsprogram. Skolene, UE Akershus og Akershus fylkeskommune er partene og vil legge til rette for at resultatene spres og at det vil bli et økt fokus på entreprenørskap.

Skolene har gjennom fyrtårnprosjektet forpliktet seg blant annet til følgende:

  • Skolen oppretter entreprenørskapskoordinatorer og kontaktperson inn mot AFK og UE
  • Stiller på arrangementer i regi av UE Akershus
  • Skolen arbeider for å spre entreprenørskap på flere utdanningsprogram.
  • Skolen tar i mot besøk fra andre skoler i Akershus for erfaringsdeling.
  • Skolens ledelse plikter å legge til rette for at skolens lærere kan delta på kurs i regi av UE.