Informasjon til mentor

Informasjon til mentor

Programmet Ungdomsbedrift gir elever i videregående skole erfaring med næringsvirksomhet og entreprenørskap innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt arbeidsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregistrene via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Ved slutten av skoleåret må elevene avvikle bedriften og skrive årsrapport.

Mentorskap

Som mentor befinner du deg i godt selskap: Over 26 000 personer fra arbeids- og næringsliv deltar årlig som veiledere og mentorer i Ungt Entreprenørskaps programmer.

Mentorskap handler om et gjensidig utviklende samarbeid mellom to mennesker eller parter som har forskjellig erfaringsgrunnlag. Ordet mentor betegner ofte en person som tar i bruk sin kunnskap for å lære og veilede andre. Når du er mentor for en ungdomsbedrift, er hovedfokuset ditt på bedriftens framdrift og utvikling, men det gir også rom for at du kan oppnå nye ferdigheter, som igjen kan bli til stor verdi for deg i din jobb.

Velkommen som mentor og takk for at du stiller opp og engasjerer deg i dette arbeidet!

For mer informasjon besøk UE nettside