Enova camp 2014

20141111_145328_resized

 

OPPDRAGET

Bakgrunn

Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag drøyt 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi og klimaløsninger. Vi samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder. Vi vil inspirere til å gjøre det enklere å velge fremtidsrettede energi- og klimaløsninger for både private og profesjonelle aktører.

Alternativ 1: Energieffektive lokalsamfunn

Mange lokalsamfunn har fortsatt et stort potensial for å bli mer energieffektive.

Ta utgangspunkt i deres lokalsamfunn. Gruppen skal beskrive muligheter for energibesparelse i dag og i fremtiden for dette lokalsamfunnet. Gruppen kan ta tak i et bygg – eksempelvis en skole, et sykehus, rådhuset i byen, eller liknende – eller ha fokus på en totalløsning for lokalsamfunnet. Løsningsforslaget kan gjerne illustreres. Vurder beliggenhet, klima, og hvordan løsningen er bærekraftig og fremtidsrettet.

Alternativ 2: Energimerking av boliger

Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut i Norge skal ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet med å ha et energimerkesystem er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Energimerkingen skjer på internett ved at eier legger inn opplysninger om boligen eller yrkesbygget i en «selvangivelse». Eier kan selv energimerke en eksisterende bolig. Nye boliger og yrkesbygg skal alltid energimerkes av en ekspert.

Gruppen skal identifisere barrierene for å gjøre god energimerking av bygg og bolig mer attraktivt og etterspurt, og komme opp med forslag til løsninger.