Innovasjonscamp Enova 20. oktober 2015

  • Innovasjonscamp Enova

Innovasjonscamp 20.10

Vellykket gjennomføring av innovasjonscamp på tirsdag. Rektor Trine Øiseth åpnet dagen kl 08:30 og etterpå satte John Obstfelder fra Ungt Entreprenørskap i gang elevene med oppdraget. De kunne velge mellom å lage et arrangement eller kampanje for miljøfestivalen §112 eller lage forslag til hvordan gjøre ferger mer miljøvennlig.

Elevene jobbet gjennom dagen og nervøst presenterte de for jury. Ideen om en ferge laget av miljøvennlig materiale med gjennomsiktig solcelle i vinduene og en holdningskampanje som gikk ut på å plassere smeltende isfjell på sentrale plasser i store byer for å minne oss på klimaproblemet.

Innovasjonscamp Enova

Gruppene som skal representere Mailand i fylkesmesterskapet.