Om oss

 

Mailand videregående skole ligger i Lørenskog like utenfor Oslo. Den åpnet august 2008, og har om lag 800 elever. Skolebygget er på fem etasjer, med en grunnflate på 2.900 kvm. Skolen har tre plan over og to etasjer under sokkel som utgjøres av kjeller og parkeringsetasje/tekniske rom.

Den pedagogiske plattformen ved Mailand videregående skole gjenspeiles i arkitekturen som er åpen, inkluderende og variert.  Det åpner for mange former for undervisning, både i klasserom og storrom. I tillegg har skolen små grupperom samt åpne arealer som gjør læringsarbeidet variert og interessant både for elever og lærere. Med trådløst nettverk, bærbare PCer og elektronisk læringsplattform (ITL), vil elever og lærere ha gode betingelser for å yte sitt beste. Skolen skal gi rom for mangfoldet. Mestring og tilpasset opplæring vil stå sentralt, og ulike læringsformer skal tas i bruk.  Det skal legges vekt på å gi elevene kunnskap og kompetanse til å møte morgendagens utfordringer. Mailand videregående skole skal være i forkant når det gjelder bruk av digitale læremidler.

Skolen vil søke et bredt samarbeid med aktører utenfor skolen, noe som det jobbes med kontinuerlig.

Mailand som årets entreprenørskapsskole

Årets entreprenørskapslærere

Beste båt i Trondheim – pedagogisk entreprenørskap hos realistene

Skoleåret 2016 -2017 er vi to entreprenørskapskoordinatorer:

monika1

Monica Lindahl Moen monica.lindahl.moen@mailand.vgs.no

al4

Anne Lise Nygård anne. lise. nygard@mailand.vgs.no