WickIT UB

WickIT UB

WickIT UB består av elever på 2ISA

Ungdomsbedriften i 2ISA har navnet WickIT, og omfatter hele klassen. I bedriften har vi pr. i dag et LAN-party prosjekt, 4 web utviklings prosjekter for andre UB, samt 3 app prosjekter hvor fokuset er på spill pr. nå.

Alle i klassen har sitt ansvarsområde, i tillegg til at “eier” av enkeltprosjekter er prosjektledere og velger medsspillere ettersom det trenges. Vi vurderer også fortløpende muligheten for å holde kurs.

WickIT, er en IT bedrift med rom for utvikling.

Daglig leder: Kevin Torkildsrud Løken, kevin@wickit.no

Web ansvarlig: Pete Johansen, pete@wickit.no

Webside: wickit.no