Årsplan ungdomsbedrift

Aktiviteter

Årshjul Ungdomsbedrift Mailand videregående skole 2016-2017

 30. 09  Innføringskurs i ungdomsbedrift for lærere

8.09  Kick-off for UB i Colosseum

13.10  Fotografering av ungdomsbedrifter (unntatt 1ssa)

14.10 Innlevering av film til hjemmeside.

20.10 Advisory Camp, Strømmen Storsenter

20.10 Gründeridol Romerike, Strømmen Storsenter

27.-28.10 Jenter og ledelse, Oslo

31.10 Frist for å registrere ungdomsbedrifter

3-4.11 Elevkurs I regnskap, Schweigaardsgt 12, Oslo

3.11  Elevkurs i markedsføring, Nordea, Majorstua

3.11 Elevkurs i ledelse, Nordea, Majorstua

4.11 Elevkurs i HR/personal

7.-11. 11 Intereg konferanse i Karlstad for elever, lærere og mentro

17.11 Fylkesfinale Enova Innovasjonscamp

30.11 Fylkesfinale Gründeridol

8.12  Mailandmesterskap

12.12  Påmeldingsfrist Gründerexpo 2017

12.-13. 01 Jenter og ledelse, samling 2

17.01 Nedre Romerike Mesterskap, Strømmen storsenter

1.02 Innsendingsfrist Gründerexpo

8.-10. 02 Enova Nasjonal Innovasjonscamp

28.02 Rigging til GründerExpo 2017

1.03 Gründerexpo

4.-5. 05  NM for ungdomsbedrifter

18.-19. 05  Seminar for entreprenørskapslærere, Strømstad, Sverige

31.05 Innleveringsfrist for årsrapporten