Grúndercamp

Hva er Gründercamp?

Treningsleir i kreativitet ved hjelp av kreativitet og nytenking
Elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom
Elevene jobber i grupper på 3 – 6
Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet

Hva kjennetegner en Gründercamp?

Samarbeid skole- næringsliv
Fokus på kreativitet og nytenking
Motivasjon og engasjement
Konsentrert og fokusert
Samarbeid og fellesskap
Fleksibelt
Elevmedvirkning
Konkurranse som motivasjon

Hva oppnår elevene med Gründercamp?

Elevene får erfaring med kreativt arbeid rundt et reelt oppdrag.
Elevene opplever hvordan deltakelse i en gruppe og samarbeid gir gode resultater både for den enkelte og for gruppa.
Elevene får innsikt i et faglig tema.
Elevene får kunnskap om oppdragsgiver.
Elevene gis mulighet til å skape nettverk knyttet til entreprenørskapsarbeid.
Elevene får et bedre innblikk i arbeids- og næringslivsspørsmål.

Hva oppnår skolen med Gründercamp?

Gründercamp gir skolen større og bedre muligheter for å realisere lærerplanens intensjoner.
Skolen blir en integrert del av nærmiljøet.
Skolen knytter entreprenørskapsarbeid til virkeligheten ved å arbeide med reelle oppdrag og profesjonelle aktører.
Skolen får styrket sin entreprenørskapskompetanse.
Positiv profilering i nærmiljøet.

Hva oppnår bedriftene med Gründercamp?

Arbeids- og næringslivsspørsmål settes på dagsorden.
Positiv profilering i nærmiljøet.
Profilering overfor potensiell framtidig arbeidskraft.
Ansattes motivasjon øker når de bidrar inn i skolen. I tillegg er det svært lærerikt å møte ungdom i en skolesituasjon.
Bedriftene viser samfunnsansvar.
Bedriften er med i en kreativ prosess som kan gi inspirasjon til egen utvikling.